Рефераты. Концепция развития трудовых ресурсов ООО МКТ

Концепция развития трудовых ресурсов ООО МКТ

Реферат

дипломної роботи

студента Центрального інституту

післядипломної педагогічної освіти

Орловського Максима Олександровича

Тема дипломної роботи: Концепція розвитку трудових ресурсів у

Товаристві з обмеженою відповідальністю “МКТ” (м. Чернігів).

Мета роботи: Виявити стратегію та підготовку концепції розвитку

трудових ресурсів ТОВ «МКТ»

Актуальність досліджуваної проблеми: Необхідність підвищення

рентабельності та прибутковості підприємства.

Основний зміст: робота містить напрямки дослідження: аналіз структури

та складу підприємства, прогнозування розвитку виробництва підприємства,

прогнозування навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу

підприємства.

В першому розділі розглянути правові та організаційні основи

управління трудовими ресурсами в умовах сучасного розвитку ринкової

економіки, планування кар’єри, оцінка та адаптація персоналу і професійне

навчання трудових ресурсів.

У другому розділі досліджується структура управління, характеристика

складу кадрів, кількісна та якісна характеристика персоналу ТОВ “МКТ”.

Третій розділ містить аналіз чисельності, складу і структури

персоналу, умови підготовки та навчання керівних кадрів, стратегічні

напрямки розвитку виробництва й персоналу підприємства.

Практичне значення полягає в розвитку та виходу на новий рівень

виробництва та прибутку підприємства шляхом упровадження розробленої

концепції щодо розвитку персоналу підприємства.

Ключові слова: управління, трудові ресурси, керівні кадрі, персонал,

підприємство, прогнозування, структура.

Загальний обсяг роботи становить 70 сторінок.

Містить п’ять таблиць, шість рисунків, тридцять два літературних джерела.

Дипломант Орловський М.О.

Зміст

Вступ

Розділ 1

1 Організаційно-правові основи управління трудовими ресурсами в умовах

ринкової економіки

1.1 Поняття і сутність управління трудовими ресурсами

1.1.1 Організаційно-правові основи управління трудовими ресурсами в умовах

ринкової економіки

1.1.2 Планування, як координація очікуваних результатів і способів їх

одержання

1.1.3 Організація, як координація фактичних дій по досягненню результатів

1.1.3.1 Адаптація персоналу

1.1.3.2 Оцінка персоналу

1.1.3.3. Професійне навчання та підвищення кваліфікації

1.1.3.4 Планування кар’єри. Переміщення та звільнення працівників

Розділ 2

2 Характеристика ТОВ “МКТ”

2.1 Організаційна структура управління ТОВ “МКТ”

2.2 Характеристика трудових ресурсів ТОВ “МКТ”

2.3 Склад і структура кадрів ТОВ “МКТ”

2.3.1 Кількісна характеристика персоналу

2.3.2 Якісна характеристика персоналу

2.3.3 Класифікація кадрів по професіях, спеціальностям і рівню кваліфікації

Розділ 3

3. Аналіз чисельності складу і структури кадрів ТОВ «МКТ»

3.1 Техніко-економічна характеристика ТОВ «МКТ»

3.2 Аналіз складу і структури персоналу ТОВ «МКТ»

3.3 Система підготовки і перепідготовки кадрів ТОВ «МКТ»

3.3.1 Навчання кадрів

3.3.2 Умови підготовки керівних кадрів

3.4 Стратегія розвитку виробничого процесу ТОВ «МКТ»

3.5 Концепція розвитку трудових ресурсів ТОВ «МКТ»

3.5.1 Навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації

3.5.2 Підготовка керівних кадрів

Висновки

Список посилань

Вступ

Управління трудовими ресурсами визнається однією з найбільш важливих

сфер життя організації будь-якого рівня ієрархії, здатного багаторазово

підвищити її ефективність, а саме поняття «управління трудовими ресурсами»

розглядається в досить широкому діапазоні: від економіко-статистичного до

філософсько-психологічного.

Система управління трудовими ресурсами забезпечує безупинне

удосконалювання методів роботи з кадрами і використання досягнень

вітчизняної й закордонної науки і найкращого виробничого досвіду.

Сутність управління трудовими ресурсами, включаючи найманих

робітників, роботодавців і інших власників організації полягає у

встановленні організаційно-економічних, соціально-психологічних і правових

відносин суб'єкта й об'єкта управління. В основі цих відносин лежать

принципи, методи і форми впливу на інтереси, поводження і діяльність

працівників із метою максимального використання їх.

Управління персоналу займає ведуче місце в системі управління

організації. Методологічно ця сфера управління володіє специфічним

понятійним апаратом, має відмітні характеристики і показники діяльності,

спеціальні процедури і методи – атестація, експеримент і інші; методи

вивчення й напрямку аналізу змісту праці різних категорій персоналу.

Перехід до ринкової економіки потребує від організації підвищення

ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі

впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм

господарювання й управління виробництвом, подолання безгосподарності

активізації виробництва, ініціативи і т.д.

Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється економічному

аналізу діяльності суб'єктів господарювання. З його допомогою виробляється

стратегія й тактика розвитку організація, улаштовуються плани й

управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням,

виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються

результати діяльності організація, його підрозділів, працівників.

У даній роботі викладаються теоретичні питання, зв'язані з

використанням трудових ресурсів в організації, аналізу їхнього використання

у організації, так само розкривається методика комплексного системного

аналізу основних економічних показників, використовувані для аналізу

трудових ресурсів і результатів діяльності організації, характерні для

ринкової економіки.

Основною задачею даної роботи є розкриття вивченої теоретичної основи

й приведення деяких практичних питань економічного аналізу діяльності

організації.

Дана дипломна робота складається з трьох розділів:

У першому розділі розкриваються всі аспекти, що стосуються управління

поводженням персоналу, це фактори, що впливають на вибір стилю керівництва

персоналу, різні методи по підготовці і навчанню кваліфікованих

працівників, міжособистісні розходження і мотивації працівників, методи

набору й добору персоналу і багато чого іншого.

У другому розділі відбиті всі питання по управлінню трудовими

ресурсами на конкретному прикладі організація (зокрема, на ТОВ «МКТ»). Тут

характеризуються і професійно-кваліфікаційний рівень персоналу, і висновку

колективних договорів, і підготовка керівних кадрів.

У третьому розділі проводиться аналіз чисельності, складу і структури

персоналу підприємства, системи підготовки та навчання керівних кадрів,

стратегічні напрямки розвитку виробництва і персоналу підприємства.

Побудована в такому способі робота дозволяє найбільше ясно показати

всю багатогранність управління персоналу. Не претендуючи на оригінальність,

дипломна робота, проте, не може не виявитися корисним тому, хто всерйоз

зацікавлений питаннями управління трудовими ресурсами.

З огляду на контингент потенційних читачів, їхній освітній рівень і

складність матеріалу, що викладається, (при най щирому бажанні викласти

його в доступній формі), поетапне ознайомлення з кожної з частин дипломної

роботи сприяє більш глибокому освоєнню змісту питань по управлінню

трудовими ресурсами.

Без людей немає організації. Без потрібних людей жодна організація не

зможе досягти своїх цілей і вижити. Безсумнівно, що управління трудовими

ресурсами є одним із найважливіших аспектів теорії й практики управління.

Конкретна відповідальність за загальне керівництво трудовими ресурсами

у великих організаціях звичайно покладена на професійно підготовлених

працівників відділів кадрів, звичайно в складі штабних служб. Для того щоб

такі фахівці могли активно сприяти реалізації цілей організації, їм

потрібні не тільки знання й компетенція у своїй конкретній області, але й

інформованість про нестатки керівників нижчої ланки. Разом із тим, якщо

керівники нижчої ланки не розуміють специфіки управління трудовими

ресурсами, його механізму, можливостей і недоліків, то вони не можуть

повною мірою скористатися послугами фахівців-кадровиків. Тому важливо, щоб

усі керівники знали і розуміли способи й методи управління людьми.

Управління трудовими ресурсами містить у собі наступні етапи:

1. Планування ресурсів: розробка плану задоволення майбутніх потреб у

людських ресурсах.

2. Набір персоналу: створення резерву потенційних кандидатів по всіх

посадах.

3. Добір: оцінка кандидатів на робочі місця і добір кращих із резерву,

створеного в ході набору.

4. Визначення заробітної плати і пільг: розробка структури заробітної

плати і пільг із метою залучення, наймання й збереження службовців.

5. Профорієнтація й адаптація: уведення найнятих працівників в

організацію і її підрозділи, розвиток у працівників розуміння того, що

очікує від нього організація і яка праця в ній одержує заслужену оцінку.

6. Навчання: розробка програм для навчання трудовим навичкам, що

вимагаються для ефективного виконання роботи.

7. Оцінка трудової діяльності: розробка методик оцінки трудової

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 102012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.