Рефераты. Работа с Microsoft Оffice. MS Word, MS Excel

Работа с Microsoft Оffice. MS Word, MS Excel

http://monax.ru/order/ - рефераты на заказ (более 1000 авторов в 260 городах СНГ).

КУРСОВАЯ РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»

НА ТЕМУ:

«РАБОТА С MICROSOFT OFFICE. MS WORD, MS EXEL.

Зміст

 • Вступ 3
 • 1. Конфігурування і настройка MS Word 4
  • 1. Режими перегляду документів 4
   • 1. Перехід у повноекранний режим 5
   • 2. Зміна параметрів перегляду 6
   • 3. Перегляд двох частин документа одночасно 7
   • 4. Масштаб документа 7
   • 5. Елементи рядка стану 7
   • 6. Зміна використовуваних за замовчуванням одиниць виміру 8
  • 2. Настроювання панелей інструментів і меню 9
   • 1. Панелі інструментів 9
   • 2. Створення панелі інструментів 9
   • 3. Переміщення копіювання команди меню 9
   • 4. Переміщення копіювання кнопки панелі інструментів 10
   • 5. Додавання нового меню на панель інструментів 10
   • 6. Додавання убудованого меню на панель інструментів 10
   • 7. Додавання кнопки на панель інструментів 11
   • 8. Додавання команд інших елементів у меню 11
   • 9. Настроювання контекстного меню 11
   • 10. Відображення сполучень клавіш у підказках 12
   • 11. Видалення меню з панелі інструментів 12
   • 12. Видалення кнопки з панелі інструментів 12
   • 13. Видалення команди з меню 13
   • 14. Перейменування меню 13
  • 3. Настроювання клавіатури 13
   • 1. Призначення сполучення клавіш чи команді іншому елементу 13
   • 2. Видалення сполучення клавіш, призначеного чи команді іншому елементу 14
   • 3. Відновлення стандартного призначення сполучень клавіш 14
  • 4. Використання надбудов. 14
   • 1. Завантаження загального шаблона чи програми-надбудови в Word 14
   • 2. Вивантаження загального шаблона чи програми-надбудови з Word 15
  • 5. Робота з полями 15
   • 1. Вставка полів 15
   • 2. Відновлення полів 16
   • 3. Відображення кодів полів 16
   • 4. Створення списку елементів, що розкривається, автотекста 16
   • 5. Одночасне відновлення однакового тексту в різних місцях документа 17
   • 6. Форматування значень полів 17
   • 7. Заборона відновлення полів 18
 • 2 Практична частина 19
  • 1. Постановка задачі та її формалізація 19
   • 1. Загальна характеристика предметної області 19
  • 2. Проектна частина 19
   • 1. Технологічний процес збору й опрацювання інформації 19
   • 2. Вхідні дані 21
   • 3. База даних 21
  • 3. Інструментальні засоби MS Excel використовувані для рішення задачі 23
   • 1. Розрахунок середньої ціни товарної одиниці та розкид цін 25
   • 2. Розрахунок середньої ціни загального зошита різних виробників 26
   • 3. Розрахунок кількості одиниць асортименту у різних продавців 27
 • Висновки 28
 • Список літератури 29
 • ДОДАТОК А………………………………………………………………………………………30

31

Вступ

MS Word - одна з перших загальнодоступних програм, що дозволяє виконувати багато операцій верстки, має такі ж властивості як професійні видавничі системи, дозволяє готувати повноцінні оригінали-макети для наступного тиражування в друкарні. Це унікальна колекція оригінальних технологічних рішень, що перетворюють нудотну і кропітку роботу з обробки тексту іноді в захоплююче, а іноді навіть у заспокійливе заняття. Серед таких рішень - система готових шаблонів і стилів оформлення, витончені прийоми створення і модифікації таблиць, функції автотекста й автокорекції, форматна кисть, користувальницькі панелі інструментів і багато інших.

В теоретичної частині курсової роботи розглядається питання: "Конфігурування пакету MS Word. Розглянуті питання дозволяють працювати з MS Word більш професійно і швидко.

MS Excel - це програма, яка дозволяє представляти інформацію у вигляді таблиць, зручно її розташовувати, проводити аналіз даних, вести і будувати бази даних, обробляти дані і завдяки багатої кількості вмонтованих функцій проводити більшість з існуючих розрахунків.

В практичної частині роботи побудована база даних, яка містить інформацію про ринок загальних зошитів у м. Дніпропетровську. До розгляду за загальний зошит взяти зошити з кількістю 48, 60, 80, 96 аркушів. При розгляді асортименту також враховувалась така риса, як обгортка зошиту. Тому, що при покупці зовнішній вигляд зошита теж грає роль. В роботі проведено розрахунки засобами MS Excel, та розраховано: середня ціна та розкид цін для зошитів за кількістю аркушів і в цілому, середня ціна загального зошита для кожного виробника, кількість одиниць асортименту у різних продавців.

Курсова робота складається з теоретичної частини "Конфігурування і настройка MS Word", практичної частини, висновків і списку літератури. Теоретична частина містить в собі п'ять підрозділів. Практична частина - три.

В курсовій роботі приведено одна таблиця і чотирнадцять рисунків. Список літератури містить 22 джерела. В Додатку А приведено повний зміст бази даних.

1. Конфігурування і настройка MS Word

1. Режими перегляду документів

За замовчуванням у Word використовується звичайний режим перегляду, однаково зручний для введення, виправлення і форматування тексту. У звичайному режимі форматування тексту і розмітка сторінки зображується в спрощеному виді, що дає можливість швидко і правильно вводити і правити текст.

Щоб з будь-якого режиму перегляду перейти в звичайний режим, виберете команду Обычний у меню Вид.

Режим електронного документа - це така функція редактора Word , що змінює розмітку сторінки, спрощуючи процес читання документа. Наприклад, текст зображується символами великого розміру, довжина рядків установлюється рівної розміру вікна. Вид тексту в цьому режимі не відповідає тому, як він буде виглядати в надрукованому виді. За замовчуванням у режимі електронного документа автоматично відкривається область перемінного розміру - так називана схема документа, - у який зображується структура документа. Використовуючи схему документа для швидкого переміщення по документі і визначення власного положення в ньому.

Щоб перейти в режим електронного документа, виберіть команду Електронний документ у меню Вид.

У режимі розмітки можна побачити дійсне розташування об'єктів документа на надрукованій сторінці. Цей режим зручний для зміни колонтитулів і полів, а також роботи з колонками, малюнками і рамками.

Щоб перейти в режим розмітки, виберіть команду Розметка сторінки в меню Вид.

У режимі попереднього перегляду документ зображується на екрані у виді сторінок зменшеного розміру. у цьому режимі можна перевірити розмітку документа і внести зміна у форматування до висновку документа на печатку.

Щоб перейти в режим попереднього перегляду, натисніть кнопку Попередній перегляд на стандартній панелі інструментів (рис. 2.).

Режим структури дозволяє працювати зі структурою документа, копіювати і реорганізовувати текст, переміщаючи заголовки. у режимі структури документ можна згорнути, щоб на екрані зображувалися тільки основні заголовки, чи розгорнути, щоб побачити весь текст документа.

Щоб перейти в режим розмітки, виберіть команду Структура в меню Вид.

Режим головного документа призначений для роботи з довгими документами, наприклад, з чи книгами звітами, що складаються з декількох частин, розділеними на кілька невеликих документів, так званих "вкладених документів". Працюючи з головним документом, можна вносити зміни, наприклад, зібрати чи зміст створити перехресні посилання, не відкриваючи вкладених документів.

Щоб перейти в режим розмітки, виберіть команду Головний документ у меню Вид.

1. Перехід у повноекранний режим

Щоб вивести на екран можливо велику частину документа, можна переключитися в повноекраний режим. У цьому режимі на екран не виводяться відволікаючі увагу елементи екрана, такі як панелі інструментів і смуги прокручування.

У меню Вид виберіть команду У весь екран.

Щоб скористатися командами меню в повноекранному режимі, помістите покажчик у верхню частину вікна документа, і рядок меню відкриється. На вкладці Вид (меню Сервіс, команда Параметри) можна задати параметри, що будуть визначати, які елементи керування повинні залишатися на екрані в повноекранному режимі.

Щоб скасувати повноекранному режим і повернутися до попереднього режиму, виберіть команду Повернути звичайний режим на панелі інструментів У весь чи екран натисніть клавішу ESC.

2. Зміна параметрів перегляду

Щоб задати спосіб зображення документа у вікні Word, виберіть параметри на вкладці Вид (меню Сервіс, команда Параметри). Окремі елементи документа (наприклад, малюнки, анімація тексту і коди полів) чи екрана (наприклад, смуги прокручування) можуть чи зображуватися чи не зображуватися на екрані.

Набір параметрів на вкладці Вид залежить від поточного режиму перегляду. Наприклад, у режимах розмітки й електронного документа можна збільшити швидкість прокручування документа, замінивши малюнки порожніми рамками.

Збільшення швидкості прокручування за рахунок приховання малюнків.

У режимі розмітки виберіть команду Параметри в меню Сервіс, а потім -- вкладку Вид.

Щоб сховати імпортовані малюнки, уставлені між рядками -- прямо в текст у місці вставки -- установите прапорець Порожні рамки малюнків. Замість малюнків Word виведе на екран порожні рамки.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 82012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.