Рефераты. Переваги та недоліки операційних систем Windows

Переваги та недоліки операційних систем Windows

25

Переваги та недоліки операційних систем Windows.

ЖИТОМИР - 2006

ЗМІСТ

  • Вступ 3
  • 1. Передумови виникнення ОС Windows 4
  • 2. Архітектура Windows з точки зору обєктно-орієнтованого програмування 6
  • 3. Процеси та потоки Windows 12
  • 4. Переваги та недоліки Windows на прикладі WindowsNT 2002 15
  • Висновки 22
  • Список використаної літератури 24

Вступ

Головною метою даної роботи є визначення основних перваг та недоліки сучасних операційних систем Windows. Актуальність дослідження даної теми досить важко пероцінити, адже практично 90% користувачів персональними комп'ютерами використовують операційну систему Windows. Зробимо невеличкий екскурс в історію розвитку системи, так, не дивлячись на величезний успіх серії Windows 3.1x (наступниками якої сталі Windows 95 і Windows 98), Microsoft взялася за розробку і просування нової серії Windows, Windows NT. Ця серія включала версії операційної системи, призначені для роботи як на комп'ютерах-клієнтах, так і на комп'ютерах-серверах.

Однієї з причин, що спонукали Microsoft зайнятися розробкою Windows NT, з'явився досить невдалий досвід співпраці з IBM в області OS/2 на початку 80-х років. Крім того, Windows NT була необхідною з технічної точки зору, оскільки операційні системи Windows 3.x і Windows 95 були не в змозі виконувати функції могутньої мережної операційної системи, подібно Unix або Novell. Microsoft запропонувала Windows NT як власного варіанту безкомпромісної операційної системи, клас якої відповідав би OS/2, - «старшого брата» 16-розрядних операційних систем Windows і LAN Manager.

Не можна з упевненістю стверджувати, чи робила Microsoft ставки на NT ринку серверних операційних систем, або ж клієнти виникли в результаті певних подій на ринку. Найімовірніше, Microsoft відвела Windows NT роль правонаступника своїх перших (і не дуже вдалих) мережних рішень - MS-Net і LAN Manager.

В 1993 році, після численних затримок, нарешті побачила світ NT-3.5. Із самого початку до складу Windows NT входило два окремі програмні продукти: Windows NT для робочих станцій і Windows NT Advanced Server для серверів. Таким чином, були розроблені версії Windows NT для процесорів сімейства Intel і інших.

1. Передумови виникнення ОС Windows

Операційною системою (О.С.) називається комплекс системних управляючих програм, які здійснюють управління комп'ютерною системою (ввід, вивід, обмін інформацією та даними). О.С. являється своєрідним посередником між користувачем і його прикладними програмами. Це своєрідна оболонка через яку користувач в досить простій формі може вести діалог з комп'ютерною системою. О.С. виконує всі команди користувача та управляє різними блоками комп'ютера ( дисками, клавіатурою, диками, принтером та ін. пристроями). Крім управляючих до складу О.С. також входять сервісні програми, які надають користувачу допоміжні функції - копіювання файлів, виведення інформації на диск, виведення параметрів комп'ютерної системи і т.д. Програми О.С. як правило зберігаються на магнітних дисках, тому їх називають дисковими О.С. (Д.О.С.) Програма “завантажувач” запускається з постійної пам'яті, яка автоматично керує цим процесом подає інформацію в оперативну пам'ять. Після завантаження вона постійно знаходиться в оперативній пам'яті і управляє роботою комп'ютера. Вся інформація з якою працює комп'ютер як правило зберігається на магнітних носіях у вигляді файлів.

Файл - це блок однотипної інформації (текст, логічно пов'язані дані, програма) яка записується на диск і якій присвоюється свій ідентифікатор (ім'я). Інакше кажучи, файл - це пойменована зона на диску на якій зберігаються програми та дані. Поруч з цим в спеціально відведеній зоні диску записуються і зберігаються списки імен всіх файлів, які називаються директоріями або каталогами дисків. В каталогах також зберігається інформація про фізичне місце на диску всіх записаних файлів а також їх розмір. В залежності від типу інформації, яка зберігається в файлі, розрізняють файли слідуючих типів - програмні, текстові, командні, графічні та файли даних. Створюються файли за допомогою спеціальних управляючих та сервісних програм О.С., які називають файловою системою.

Файлова система - це частина програмного забезпечення операційної системи, яка дозволяє зберігати інформацію на магнітних носіях у вигляді файлів. Файлова система також дозволяє виконувати над фалами певні операції - створювати, копіювати, перейменовувати, вилучати та ін.

Головною Передумовою виникнення ОС Windows, можно вважати проміжок часу, коли значною мірою відбувався ріст НТР, апаратні пристрої персональних комп'ютерів зростали по своїм можливостям, та становилися зручнішими у використанні. Приблизно в 1976-1986рр відбувався поділ алгоритмічних мов програмування, серед яких програмісти стали виділяти обєктно-орієнтовані мови. Корпорація Майкрософт, використовуючи обєктно-орієнтований підхід, поставила задачу створити операційну систему, яка б мала попит серед багатьох користувачів ПК, мала зручний інтерфейс, відповідала вимогам ПК того часу, тощо. Початково Windows створювалася не так, як "класична" операційна система. Вона "виросла", як надбудова над DOS, надає користувачам більше зручностей в роботі і ширші можливості професіональної діяльності. Перші версії Windows загружались вище DOS, забезпечуючи багаті базові функції операційної системи.

Сучасні операційні системи Windows 95/98 доповнили структуру попередніх Windows графічного операційного середовища і новими можливостями.

В першій версії Windows користувачі могли одночасно працювати з декількома програмами.

В 1990 р. користувачам була запропонована версія Windows 3.0 в яку було введено диспетчер файлів.

Більш стабільно працююча версія Windows 3.1. виникла в 1993р.

У 1995 році фірма Microsoft Corporation (США), найбільш відома серед виробників програмного продукту, зокрема, своєю операційною системою MS-DOS, випустила нову версію Windows, яка дістала назву Windows 95. На відміну від попередніх версій Windows 95 набула суттєвих змін, ставши незалежною операційною системою, більш продуктивною, більш надійною та зручною у роботі. Наступна версія цієї системи вийшла у 1998 році і дістала назву Windows 98. В 2000 році корпорація Майкрософт випускає Windows NT який має підтримку файлової системи NTFS, та має можливості працювати з 64-розрядними додатками (більш детально Windows NT розглянуто в 4-ому питанні). Щоб детально розглянути принципи роботи ОС Windows, слід розглянути Ії архітектуру, основні принципи роботи. Отже перейдемо до другого питання.

2. Архітектура Windows з точки зору обєктно-орієнтованого програмування

Коли в 1989 році Mіcrosoft приступила до розробки Wіndows NT, було висунуто кілька ключових вимог до нової операційної системи. Це повинна була бути повністю 32-розрядна ОС, здатна працювати на численних апаратних платформах з різною архітектурою.

NT замислювалася як розподілена, клієнт-серверна ОС, що підтримує симетричні багатопроцесорні апаратні платформи. Сьогодні розроблювачі наносять завершальні штрихи у своєму новому утворі - Wіndows NT 5.0, однак тепер, майже десять років через, коли компанія вносить завершальні штрихи у свій утвір, можна із упевненістю сказати, що фундаментальні основи архітектури NT у версії 5.0 не були змінені. Крім того, від NT була потрібна, сумісність зі стандартом POSІ 1003.1, підтримка Unіcode для адаптації до вимог світового ринку, виконання більшості існуючих 16-розрядних додатків для MS-DOS і Wіndows 3.х. Розроблювачі повинні були забезпечити надійність, сумісність "нагору", високу продуктивність і можливість розширення відповідно до мінливих вимог ринку. Сьогодні, майже десять років через, можна із упевненістю сказати, що фундаментальні основи архітектури NT у версії 5.0 не були змінені.

На рис. 1 наведена загальна архітектура Wіndows NT і її компонентів. Елементи над розділовою лінією являють собою процеси користувальницького режиму, а під нею розташовуються процеси операційної системи, виконувані ядром. Потоки користувальницького режиму виконуються в захищеному адресному просторі. Однак, під час їхнього виконання в режимі ядра, вони одержують доступ до системного простору. Таким чином, системні процеси, процеси сервера (служби), підсистема середовища або користувальницький додаток мають свій власний адресний простір.

Рис. 1 Загальна архітектура Windows NT

Важливі для продуктивності операційної системи компоненти виконуються в режимі ядра, де вони взаємодіють із устаткуванням і один з одним без використання перемикачів контексту й зміни режимів. Наприклад, менеджер пам'яті, менеджер кеш-пам'яті, менеджер об'єктів, менеджер системи безпеки, мережні протоколи, файлові системи, керування потоками й процесами працюють у режимі ядра. Всі ці компоненти повністю захищені від виконуваних додатків, які не мають прямого доступу до коду й даних із привілейованої частини операційної системи.

Компоненти режиму ядра Wіndows NT спроектовані на основі принципів побудови об'єктно-орієнтованих систем. Наприклад, вони не працюють прямо зі структурами даних, підтримуваних індивідуальними компонентами. Замість цього для передачі параметрів, доступу й/або модифікації структур даних вони використають формальний інтерфейс. Разом з тим, незважаючи на повсюдне використання об'єктів для подання поділюваних системних ресурсів, Wіndows NT не є об'єктно-орієнтованою системою в точному змісті цього поняття, оскільки основна частина коду системи написана на Сі++ з міркувань забезпечення високої швидкості виконання й пересуваємості.

У режимі ядра виконуються наступні компоненти ОС:

· частина, що виконує, NT яка включає керування пам'яттю, процесами, потоками, безпекою, уведенням/висновком, міжпроцесорними обмінами; ядро Wіndows NT виконує низкоурівневі функції операційної системи: диспетчеризація потоків, переривань і виключень, синхронізація процесів. Ядро також включає набір процедур і базових об'єктів, використовуваний виконує частью, що, для створення высокоуровневых конструкцій;

· шар абстракції від устаткування (HAL - Hardware Abstractіon Layer), ізолює ядро, драйвери пристроїв і виконує часть ПЗ NT від апаратних платформ, на яких повинна працювати операційна система;

Страницы: 1, 2, 32012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.