Рефераты. Обмін даними між компонентами ППП MS Officе

Обмін даними між компонентами ППП MS Officе

http://monax.ru/order/ - ???????? ?? ????? (????? 1300 ??????? ? 300 ??????? ???).

24

Міністерство освіти і науки України

_____________________________

Дніпропетровський Національний Університет

Факультет прикладної економіки

Кафедра економічної інформатики і статистики

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Інформатика та комп'ютерна техніка”

на тему: “Обмін даними між компонентами ППП MS Office”

Дніпропетровськ, 2001 р.

Зміст

Вступ 4

1. Загальна характеристика існуючих методів обміну даними між компонентами MS Office, їх властивості та напрямки використання. 5

Формат даних, що вставляються з буфера обміну 5

Про зв'язані і впроваджені об'єкти 5

Створення нового впровадженого об'єкта 6

Створення зв'язаного чи впровадженого об'єкта з існуючого файлу 6

2. Відмінності у властивостях створених, впроваджених та вставлених даних 7

Створення зв'язаного чи впровадженого об'єкта на основі даних з існуючого файлу 7

Способи спільного використання даних у Word 8

3. Технологія використання та приклади використання операцій обміну даними між компонентами MS Office 9

Перетаскування даних між програмами 9

Вставка даних з Microsoft Access у документ Word 9

Вставка вмісту таблиці чи запиту Microsoft Access в існуючий документ Word 9

Експорт даних з Microsoft Access у документ Word 10

Імпорт текстового файлу Word у Microsoft Access 11

Про вставку листа чи діаграми Microsoft Excel у документ Word 12

Створення зв'язаного об'єкта з існуючого листа чи діаграми Microsoft Excel 12

Створення впровадженого об'єкта з існуючого листа чи діаграми Microsoft Excel 13

Створення нового впровадженого листа чи діаграми Microsoft Excel 14

Коды полей: DDE и DDEAUTO 15

4. Практична частина 16

Вихідні дані 16

База даних 16

Технологічний процес збору й опрацювання інформації 17

Таблиця 1 17

Рис.2. Блок-схема ТПСОИЗагальна характеристика предметної області 18

Використані методи MS Excel і MS Word 19

5. Результати опрацювання інформації 20

Розрахунок середньої ціни товарної одиниці і розкид цін. 20

Розрахунок розкиду цін на пральні порошки 21

Висновки 22

Список літератури 23

Додаток А 25

Додаток Б 26

Вступ

Все більше і більше розроблюється Windows-прикладок для сумісної роботи. Добрий приклад - прикладки пакету Microsoft Office. Ці програми мають загальний вид та стиль і, крім того, дозволяють досить просто обмінюватись даними.

Обмін даними між компонентами MS Office необхідний при роботі з документами різних типів. Дані, набрані в одному додатку, можуть бути передані в інший.

Як відомо, при роботі в системі Windows можна користуватися буфером обміну. Буфер обміну - це та область пам'яті комп'ютера, яка використовується як місце зберігання загальної інформації, що вирізана або скопійована з деякої прикладки. Можна передавати дані через буфер, вставляти формули і малюнки. При цьому в процесі обміну користувач вибирає пункти меню, відкриває вікна, вибирає вкладки у вікнах. Таким чином, робота користувача дуже зручна і не вимагає спеціальних знань у програмуванні, що дуже актуально в епоху застосування ЕОМ у всіх сферах діяльності людини.

Якщо треба розділити дані, які можуть змінюватись, між прикладками, то процедура статичного копіювання та вставки за допомогою буферу обміну не є кращим вибором. Більш ефективне рішення використати динамічний зв'язок між даними, скопійованими з однієї прикладки в іншу.

Існує ще один метод обміну інформацієй між Windows-прикладками - це впровадження об'єкту в документ.

Робота присвячена огляду і вивченню засобів обміну даними з пакеті MS Office.

1. Загальна характеристика існуючих методів обміну даними між компонентами MS Office, їх властивості та напрямки використання.

Формат даних, що вставляються з буфера обміну

Дані, що копіюються чи видаляються в буфер, вставляються в іншу програму, якщо можливо, у форматі, доступному для редагування програмою. Наприклад, дані з книг Microsoft Excel і запису з Microsoft Access вставляються в Word як таблиці Word, зі збереженням форматування тексту і ширини стовпців. Текст із документа Word, розділений знаками табуляції, вставляється в осередки рядків і стовпців Microsoft Excel, а запису Microsoft Access вставляються в лист Microsoft Excel як рядки, причому для кожного поля виділяється окремий стовпець.

Якщо прикладка не може редагувати дані, вона вставляє їх як впроваджений об'єкт. Для редагування впроваджених об'єктів варто використовувати вихідні програми. Якщо дані не удається вставити, вони вставляються у виді малюнка, недоступного для редагування.

Для керування вставкою даних використовуйте команду Специальная вставка (меню Правка).

Впроваджений об'єкт. Дані, вставлені у файл. Будучи впровадженим, об'єкт стає частиною файлу. При подвійному щиглику впроваджений об'єкт відкривається за допомогою програми, у якій він був створений. Усі внесені у впроваджений об'єкт зміни відображаються у файлі, що містить його.

Про зв'язані і впроваджені об'єкти

Можна використовувати зв'язний об'єкт чи впроваджений об'єкт для додавання усього чи частини файлу, створеного однієї з програм Office чи будь-якою програмою, що підтримує зв'язані і впроваджені об'єкти, в інший файл. Можливе створення нового впровадженого об'єкта чи зв'язаного об'єкта з існуючого файла. Якщо даний файл був створений у програмі, що не підтримує зв'язані і впроваджені об'єкти, можливі копіювання та вставка даних з файлу для сумісного їх використання декількома програмами.

Основна відмінність між зв'язаними і впровадженими об'єктами полягає в місці їхнього збереження, а також способі відновлення даних при їхньому розташуванні в кінцевий файл.

Зв'язаний об'єкт.   У випадку зі зв'язаним об'єктом, відновлення даних відбувається тільки при зміні вихідного файлу. Зв'язані дані зберігаються у вихідному файлі. Кінцевий файл зберігає тільки зведення про місце розташування вихідного файлу і відображає представлення зв'язаних даних. Рекомендується використовувати зв'язані об'єкти, якщо важливий розмір файлу.

Впроваджений об'єкт.   У випадку з впровадженим об'єктом, при зміні вихідного файлу кінцевий файл не зміниться. Впроваджені об'єкти стають частиною кінцевого файлу і, будучи один раз вставленими, більше не є частиною вихідного файлу. Двічі клацніть впроваджений об'єкт для його відкриття в програмі, що була використана для його створення.

Створення нового впровадженого об'єкта

· Клацніть у документі місце, куди варто помістити впроваджений об'єкт.

· Виберіть команду Объект у меню Вставка, а потім -- вкладку Создание.

· У списку Тип объекта виберіть тип створюваного об'єкта.

· Для відображення впровадженого об'єкта у вигляді значка (це зручно, якщо документ призначений для перегляду в електронному виді) установите прапорець В виде значка.

Примітки

· У списку Тип объекта відображаються тільки встановлені на даному комп'ютері програми, що підтримують зв'язані і впроваджені об'єкти.

· При виборі типу об'єкта Лист Microsoft Excel у документ уставляється вся книга. У документі одночасно відображається тільки один лист. Для відображення іншого листа двічі клацніть об'єкт Microsoft Excel, а потім виберіть потрібний лист.

Створення зв'язаного чи впровадженого об'єкта з існуючого файлу

· Клацніть у документі місце, куди варто помістити зв'язний чи впроваджений об'єкт.

· Виберіть команду Объект у меню Вставка, а потім -- вкладку Создание из файла.

· У поле Имя файла введіть ім'я файлу, з якого буде створений зв'язаний чи впроваджений об'єкт, чи натисніть кнопку Обзор для вибору файлу зі списку.

· Для створення зв'язаного об'єкта установите прапорець Связь с файлом.

· Якщо прапорець Связь с файлом не був установлений, буде створений впроваджений об'єкт.

· Для відображення зв'язаного об'єкта у виді значка встановіть прапорець В виде значка.

Примітки

· Команду Объект (меню Вставка) не можна використовувати для вставки графічних і деяких інших типів файлів. Для вставки графічних файлів у Word призначена команда Рисунок (меню Вставка).

· При створенні впровадженого об'єкта з існуючої книги Microsoft Excel у документ уставляється вся книга. У документі одночасно відображається тільки один лист. Для відображення іншого листа двічі клацніть об'єкт Microsoft Excel, а потім виберіть потрібний лист.

2. Відмінності у властивостях створених, впроваджених та вставлених даних

Створення зв'язаного чи впровадженого об'єкта на основі даних з існуючого файлу

Страницы: 1, 2, 3, 42012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.