Рефераты. Моделювання надходження повідомлень від датчиків до ЕОМ

Моделювання надходження повідомлень від датчиків до ЕОМ

6.080401.4141.00.КР

Аркуш

22

Зм.

Аркуш

№Док.

Підпис

Дата

6.080401.4141.00.КР

Зм.

Аркуш

№ документа

Підпис

Дата

Моделювання процесу надходження й обробки на ЕОМ, яка працює в системі управління технологічним процесом, повідомлень від датчиків і вимірюючих пристроїв

Літ

Аркуш

Аркушів

Студент

20.07.07.

Н

1

НУК

ім. адмірала Макарова

Викладач

Приходько С. Б.

Анотація

У курсовій роботі проведено моделювання надходження повідомлень від датчиків до ЕОМ та їх обробки на ЕОМ. В роботі описується вказана система, будується її концептуальна модель, робиться формальний опис системи та імітаційної моделі системи надходження повідомлень від датчиків до ЕОМ та їх обробки, виконується програмування моделі системи, проводиться випробування моделі системи надходження та обробки повідомлень від датчиків на ЕОМ і їх обробки на ЕОМ та приводяться результати моделювання вказаної системи.

Робота виконана на 22 сторінках друкованого тексту, містить 4 рисунка, 4 додатки та список використаної літератури, що складається з 4 джерел. Роботу виконано українською мовою.

Аннотация

В курсовой работе проведено моделирование поступления сообщений от датчиков к ЭВМ и их обработки на ЭВМ. В работе выполняется описание указанной системы обработки сообщений, составляется концептуальная модель системы поступления и обработки сообщений, делается формальное описание системы и имитационной модели системы поступления сообщений от датчиков к ЭВМ и их обработки, выполняется программирование модели системы, проводится испытание модели системы поступления и обработки сообщений от датчиков к ЭОМ, приводятся результаты моделирования указанной системы.

Работа выполнена на 22 страницах печатного текста, содержит 4 рисунка, 4 приложения и список использованной литературы, содержащий 4 источника. Работа выполнена на украинском языке.

Abstract

In this work is executed modeling of the process of entry and processing messages from sensors on the computer. In work is descript the system of entry and processing messages, is created conceptual model of the system of entry and processing messages, is done formal definition of the system of entry and processing messages and simulation model of the system of entry and processing messages, is conducted programming of model of the system of entry and processing messages, is conducted testing of model of the system of entry and processing messages and is cited the results of modeling of the system of entry and processing messages on computer.

The work done on 22 pages of the printed text contains 4 figures, 4 appendices and reference that contain 4 sources. The work is done in the Ukrainian language.

Зміст

Вступ 5

1 Опис, встановлення границь і обмежень моделювання системи обробки повідомлень від датчиків та вимірюючих пристроїв на ЕОМ 7

2 Складання концептуальної моделі системи надходження до ЕОМ та обробки на ЕОМ повідомлень 9

2.1 Висування гіпотез, фіксація припущень необхідних та уточнення задачі моделювання для побудови моделі системи обробки повідомлень від датчиків та вимірюючих пристроїв на ЕОМ 9

2.2 Побудова схеми функціонування реального процесу надходження та обробки інформації від датчиків 9

3 Математичний опис функціонування системи отримання повідомлень від датчиків ЕОМ та виконання їх обробки 11

4 Опис імітаційної моделі системи обробки повідомлень від датчиків та вимірюючих пристроїв на ЕОМ 12

5 Програмування системи обробки повідомлень від датчиків та вимірюючих пристроїв на ЕОМ 13

6 Випробування моделі системи обробки повідомлень від датчиків та вимірюючих пристроїв на ЕОМ 16

Висновки 18

Список використаної літератури 20

Додаток А - Текст програми для моделювання процесу отримання та обробки на ЕОМ повідомлень від вимірюючих пристроїв 21

Додаток Б - Результати роботи програми для моделювання процесу надходження та обробки на ЕОМ повідомлень від датчиків 22

Додаток В - Текст програми для перевірки адекватності моделювання процесу надходження та обробки на ЕОМ повідомлень від датчиків 23

Додаток Г - Результати роботи програми для перевірки адекватності моделювання процесу надходження до ЕОМ повідомлень від датчиків 24

Вступ

У створюваних людиною об'єктах усіх в усіх сферах життя дуже часто використовують різноманітні системи для моніторингу, вивчення та діагностики даних про стан вказаних об'єктів. Для побудови таких систем збору та обробки даних потрібно наперед розрахувати параметри системи збору та обробки для максимально ефективного використання такої розрахувати параметри системи збору та обробки та можливості корегування характеристик до її побудови.

Але сучасні системи збору та обробки даних від приладів та датчиків складаються з великої кількості елементів, що взаємодіють і впливають один на одного. Дуже часто математично визначити необхідні характеристики неможливо, так як системи є дуже складні з нестандартними законами надходження та обробки, а отже створення фізичної моделі є дорогим чи неможливим.

Для вирішення вказаної проблеми розрахунку параметрів системи збору та обробки використовують комп'ютерне моделювання. Це дозволяє спростити та прискорити визначення характеристик системи, прискорити і автоматизувати створення системи в задані терміни з вказаними характеристиками, покращити якість та зменшити собівартість.

Метою даної курсової роботи є виконання моделювання та отримання характеристик роботи системи обробки повідомлень від датчиків та вимірюючих пристроїв на ЕОМ , яка працює в системі управління технологічним процесом. До даної ЕОМ через кожні 7±2с. надходить інформація від датчиків та вимірювальних пристроїв (440 повідомлень). До обробки на ЕОМ повідомлення накопичуються в буферній пам'яті ємністю 1 повідомлення. Час обробки повідомлень на ЕОМ складає 8±3 с. Динаміка технологічного процесу така, що має сенс обробляти повідомлення, які чекають в буферній пам'яті не більше ніж 14 секунд. Інші повідомлення вважаються втраченими.

В процесі виконання моделювання необхідно вирішити наступні задачі :

- зробити опис системи обробки повідомлень від датчиків та вимірюючих пристроїв на ЕОМ ;

- встановити границі та обмеження моделювання системи обробки повідомлень від датчиків та вимірюючих пристроїв на ЕОМ , яка працює в системі управління технологічним процесом;

- скласти концептуальну модель системи обробки повідомлень від датчиків та вимірюючих пристроїв на ЕОМ ;

- висунути гіпотези і зафіксувати припущення необхідні для побудови моделі системи обробки повідомлень від датчиків та вимірюючих пристроїв на ЕОМ , яка працює в системі управління технологічним процесом;

- побудувати схему функціонування реального процесу надходження та обробки повідомлень в системі надходження повідомлень від датчиків до ЕОМ та їх обробки на ЕОМ, яка працює в системі управління технологічним процесом;

- зробити математичний опис функціонування системи обробки повідомлень від датчиків та вимірюючих пристроїв на ЕОМ , яка працює в системі управління технологічним процесом;

- виконати опис імітаційної моделі системи обробки повідомлень від датчиків та вимірюючих пристроїв на ЕОМ , яка працює в системі управління технологічним процесом;

- зробити програмування моделі системи обробки повідомлень від датчиків та вимірюючих пристроїв на ЕОМ , яка працює в системі управління технологічним процесом;

- провести випробування моделі системи обробки повідомлень від датчиків та вимірюючих пристроїв на ЕОМ , яка працює в системі управління технологічним процесом;

- отримати характеристики роботи системи обробки повідомлень від датчиків та вимірюючих пристроїв на ЕОМ , яка працює в системі управління технологічним процесом.

Страницы: 1, 2, 3, 42012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.