Рефераты. Методи та способи підключення до мережі Internet

Методи та способи підключення до мережі Internet

З м і с т

Вступ 3

1. Передача даних у Internet 4

2. Види підключення до Internet 4

2.1.Телефонна лінія, що комутирується 4

2.2. Виділена мережа 5

2.3. Радіоканал 7

2.4. Супутниковий канал 8

2.5. Мережа кабельного телебачення 9

3. Як улаштовані модеми 10

4. Який модем обрати 11

4.1. Модем для настільного комп'ютера 11

4.2. Модем для мобільного комп'ютера 12

U.S. Robotics Sportster Flash 13

U.S. Robotics Courier V.Everything 13

ZyXel U336E 13

5. Установка і настроювання модему 14

5.1. Підключення модему 14

Зовнішній модем 14

Внутрішній модем 14

5.2. Установка драйверів модему 15

5.3. Настроювання модему 16

6. Обираем провайдера 17

6.1. Кілька питань до постачальника послуг Internet 17

6.2. Технічна підтримка користувачів 17

6.3. Умови оплати і типи доступу в Internet 18

6.4. Виды наданих послуг 18

Практична частина 20

1. Вихідні дані. 20

2. База даних 20

3. Технологічний процес обробки даних 21

4. Загальна характеристика предметної області 22

5. Застосовані методи MS Excel і MS Word 22

6. Результати обробки інформації 22

7. Висновки 23

Список літератури 24

Додатки ……………………………………………………………………………..24

Вступ

Курсова робота з дисципліни “Інформатика та комп’ютерна техніка”

включає теоретичну та практичну частину.

У теоретичній частині представлена інформація про методи та способи

підключення до мережі Internet:

1. Типів підключення до Internet (найпоширеніший і дешевий з них -

доступ по телефонній мережі, що комутується, (dial-up).

2. Інформація про види та якості різних модемів.

3. Види оплати доступу до мережі.

4. Набір послуг, наданих провайдерами.

Ціллю практичної роботи є практичне використання додатків Windows при

рішенні економічних задач.

Завданням до цієй роботи є формування бази даних ринку м’яких іграшок

в м.Павлограді та проведення обробки інформації засобами MS Excel.

1. Передача даних у Internet

Ваш комп'ютер працює з двійковими числами, і усі внутрішні операції

виконуються з числами у двійковії системі, що складаються з 1 і 0.

Кожна з цих елементарних одиниць інформації називається. Вісім бітів

утворять один байт даних, тобто восьмиразрядне двійкове число. Байти

використовуються, наприклад, для кодування символів (букв, цифр, знаків).

Швидкість передачі цифрової інформації (від одного комп'ютера до іншого по

мережах) виміряється в бітах у секунду (bps). Комп'ютерні системи передають

дані зі швидкістю тисячі і мільйони бітів у секунду.

Кбіт/з - тисяча біт у секунду

Мбіт/з - мільйон біт у секунду

Гбіт/з - мільярд чи біт тисяча мегабіт у секунду

Швидкість передачі даних в опорній мережі Internet досягає одного

гигабіта в секунду. Це дуже великий показник; для приклада, текст даної

книги при швидкості в 1 Гбіт/з можна передати від комп'ютера до комп'ютера

230 разів за одну секунду. У мережах, підключених до опорного, швидкість

передачі даних трохи нижче, що порозумівається використанням в опорній

мережі[1] високошвидкісних каналів зв'язку на основі оптоволокна.

2. Види підключення до Internet

Існує кілька способів підключення до Internet. Нижче будуть розглянуті

найбільш розповсюджені і доступні з них.

2.1.Телефонна лінія, що комутирується

Більшість постачальників послуг Internet чи, як їх ще називають,

провайдерів (Internet Service Provider, ISP) забезпечує доступ по

телефонній мережі, що комутирується, (мал. 3.1). Для підключення вам

необхідно мати телефонну лінію і модем (опис модемів читайте нижче).

Провайдер надає вам кілька місцевих телефонних номерів, що ви набираєте,

використовуючи комунікаційну програму, що входить, наприклад, до складу

операційної системи. Далі, як правило, необхідно ввести ім'я користувача і

пароль, після перевірки правильності яких установлюється з'єднання.

Для доступу в Internet по каналу зв'язку, що комутується, (dial-up)

необхідно прийнятна якість телефонної мережі у вашій квартирі. Якщо під час

розмов по телефону ви постійно чуєте тріск і перешкоди! то, швидше за все,

вам не пощастило - линия невисокої якості. При установці зв'язку з

використанням такої мережі з'єднання буде хитливим, а швидкість передачі

даних дуже низкою. Доступ з використанням звичайної телефонної мережі -

найбільш дешевий з усіх. Але при цьому максимальна швидкість передачі даних

складає лише близько 53 Кбіт/с. Також під час роботи з Internet ваш телефон

зайнятий, і якщо він у вас спарений, те це може викликати певні труднощі.

Мал. 2.1. Доступ по телефонній мережі, що комутується

2.2. Виділена мережа

Доступ до Internet по виділеній мережі (мал. 2.2) - самий швидкісний

по популярності він займає друге місце після доступу з використанням

телефонної мережі, що комутується. У випадку з виділеними мережами

використовується пряме підключення до комп'ютера постачальника послуг

Internet; це забезпечується шляхом прокладки кабелю від комп'ютера

провайдера до вашому. При такому підключенні ви одержуєте цілодобовий

доступ до Internet на швидкості від 64 до 256 Кбіт/с. Не випливає, однак,

забувати, що вартість цього виду послуг досить висока і містить у собі:

- вартість прокладки кабелю до вашої чи квартири офісу (тимчасово до 1000

доларів);

- наступну оренду прокладеної мережі, якщо вона не належить вам (від 400

до 2000 доларів на місяць);

- чи покупку оренду устаткування для доступу в Internet (від 300 до 800

доларів).

Одна з найбільше широко розповсюджених технологій виділених мереж

називається ISDN[2].

[pic]

Laptop compute? Workstation

Мал. 2.2. Доступ по виділеній мережі зв'язку

При використанні базового інтерфейсу у ваше розпорядження надаються

два канали по 64 Кбіт/з, і максимальна швидкість передачі даних складає 128

Кбіт/с. Але це не межа, тому що існує технологія об'єднання мереж ISDN і

можливість наростити їхню кількість до трьох, що дозволяє збільшити

швидкість передачі даних до 384 Кбіт/с.

Поряд з передачею даних у Internet по мережах ISDN можна передавати

факсимільні чи повідомлення вести телефонні розмови, перед чим будь-які два

процеси з трьох вищезгаданих можуть відбуватися одночасно. Ця можливість

реалізується за рахунок того, що в технології ISDN лінія складається з двох

В-каналів для передачі і прийому даних зі швидкістю 64 Кбіт/з і одного D-

каналу, необхідного для передачі службової інформації.

2.3. Радіоканал

Це досить дорогою спосіб підключення, що дозволяє працювати в

діапазоні швидкостей від 64 Кбіт/з до 2 Мбіт/с. Первісні витрати вище, ніж

при підключенні за допомогою виділеної мережі, і складають від 2500 до 4500

доларів. Але абонентська плата при цьому трохи нижче – близько 600 доларів.

Використання радіоканалу має сенс при объеднанні декількох локальних мереж,

що знаходяться в різних частинах міста, тому що радіомодемы забезпечують

стійкий зв'язок від Декількох десятків метрів до кілометрів (мал. 2.3).

Прокладка кабелю на великі відстані обійдеться значно дорожче, ніж

експлуатація радіоканалу.

У Москві багато провайдерів уводять пільгові програми для підключення

житлових будинків до Internetу по радіоканалу. Це робиться тому, що у

випадку введення погодинної оплати за телефон використання радіоканалу буде

більш вигідно для кінцевого користувача, а в підсумку і для провайдера.

Мал. 2.3. Доступ по радіоканалу

2.4. Супутниковий канал

У Росії доступні послуги двох супутникових систем - DirecPc і NetStat

Direct.

Перша з них є сервісом фірми Hughes Network System. Для використання

системи DirecPc необхідна установка супутникової антени, підключеної через

спеціальний адаптер до комп'ютера, і наявність звичайного модему (мал.

2.4). Дані з Internet через супутник надходять на комп'ютер користувача зі

швидкістю 400 Кбіт/з, а в зворотному напрямку - приблизно на швидкості

звичайного телефонного з'єднання. Тому що в основному при роботі в Internet

інформація передається до користувача, то обмеження швидкості передачі

даних у зворотну сторону не грає ролі.

Технологія DirecPc вимагає, щоб ваш комп'ютер мав як мінімум 486

процесор з тактовою частотою не менш 66 Мгц і операційну систему Windows

3.1. Також підтримуються всі наступні операційнй системи фірми Microsoft:

Windows 95, Windows 98, Windows NT.

На російському ринку сервіс DirecPc пропонує з 1997 року компанія

Diamond Communications Inc., що є його авторизованим дистрибьютором. На

даний момент ця компанія в співробітництві з NetStat Express і Hughes-

Olivetti Telecom є єдиною фірмою, що надає супутниковий доступ до Internet

у Росії.

Мал. 2.4. Доступ через супутникові канали зв'язку

Вартість підключення до DirecPc складає 900-1000 доларів, при цьому

абонентська плата не стягується, а оплачується тільки обсяг інформації,

прийнятої на комп'ютер з Internet. При цьому один мегабайт коштує від 0,64

до 1,25 долара. За певних умов можливе одержання необмеженого нічного

доступу.

До недоліків даного виду доступу варто віднести неоднакову швидкість

Страницы: 1, 2, 3, 42012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.