Рефераты. Цифрова обробка сигналів

Цифрова обробка сигналів

Міністерство освіти та науки України

Житомирський інженерно-технологічний інститут

Кафедра АУТСРозрахунково-графічна робота

“Цифрова обробка сигналів”

Житомир 2006


Задача №1.


Знайти згортку послідовностей x(n) і y(n) двома способами: прямим обчисленням і з використанням z-перетворення. Результат обчислень представити графічно.


таблиця 1.1

N

0

1

2

3

4

5

6

x(n)

3

0

-1

1

2

3

0

y(n)

1

0

2

-1

-2

0

2

 

Для побудови графіків я використовую програму MathCAD 2001і Professional.

Знайдемо згортку прямим обчисленням:F(0)=x(0)×y(0) = 3;


F(1)=x(0)×y(1)+x(1)×y(0) = 0+0 = 0;


F(2)=x(0)×y(2)+x(1)×y(1)+x(2)×y(0) = 3×2+0×0+(-1) ×1 = 5;


F(3)=x(0)×y(3)+x(1)×y(2)+x(2)×y(1)+x(3)×y(0) = -3+0+0+1 = -2;


F(4)=x(0)×y(4)+x(1)×y(3)+x(2)×y(2)+x(3)×y(1)+x(4)×y(0) = -6+0-2+0+2= -6;


F(5)=x(0)×y(5)+x(1)×y(4)+x(2)×y(3)+x(3)×y(2)+x(4)×y(1)+x(5)×y(0) = 0+0+1+2+0+3 = 6;


F(6)=x(0)×y(6)+x(1)×y(5)+x(2)×y(4)+x(3)×y(3)+x(4)×y(2)+x(5)×y(1)+x(6)×y(0) = 6+0+2-1+4+0+0 = 11.


F(7)= x(0)×y(7)+x(1)×y(6)+x(2)×y(5)+x(3)×y(4)+x(4)×y(3)+x(5)×y(2)+x(6)× y(1)+x(7)×y(0) = 0+0-2-2+6+0 = 2;


F(8)=x(0)×y(8)+x(1)×y(7)+x(2)×y(6)+x(3)×y(5)+x(4)×y(4)+x(5)×y(3)+x(6)×y(2)+x(7)×y(1)+x(8)×y(0) =0+0-2+0-4-3+0+0+0 = -9;


F(9)=x(0)×y(9)+x(1)×y(8)+x(2)×y(7)+x(3)×y(6)+x(4)×y(5)+x(5)×y(4)+x(6)×y(3)+x(7)×y(2)+x(8)×y(1)+x(9)×y(0)= 0+0+0+2+0-6+0+0+0+0 = -4;


F(10)= x(0)×y(10)+x(1)×y(9)+x(2)×y(8)+x(3)×y(7)+x(4)×y(6)+x(5)×y(5)+x(6)× y(4)+x(7)×y(3)+x(8)×y(2)+x(9)×y(1)+x(10)×y(0) = 0+0+0+0+4+0+0+0+0+0+0 = 4;


F(11)= x(0)×y(11)+x(1)×y(10)+x(2)×y(9)+x(3)×y(8)+x(4)×y(7)+x(5)×y(6)+x(6)× y(5)+x(7)×y(4)+x(8)×y(3)+x(9)×y(2)+ x(10)×y(1)+x(11)×y(0) = 0+0+0+0+0+6+0+0+0+0+0+0 = 6;


F(12)= x(0)×y(12)+x(1)×y(11)+x(2)×y(10)+x(3)×y(9)+x(4)×y(8)+x(5)×y(7) +x(6)× y(6)+x(7)×y(5)+x(8)×y(4)+x(9)×y(3)+ x(10)×y(2)+x(11)×y(1)+x(12)×y(0) = 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 = 0;

F(n)={3;0;5;-2;-6;6;11;2;-9;-4;4;6;0}


Знайдемо згортку з використанням z-перетворення:
Перемножаю і отримую результат z-перетворення:f(0)=3         f(4)=-6        f(8)=-9        f(12)=0

f(1)=0         f(5)=6         f(9)=-4

f(2)=5         f(6)=11        f(10)=4

f(3)=-2        f(7)=2         f(11)=6


Результати обчислень представляю графічно:Задача №2


Цифровий фільтр описується наступним різницевим рівнянням:Період дискретизації Т= 2мс.

Знайти системну функцію фільтра, імпульсну характеристику, частотну характеристику (аналітичні вирази). Зобразити розташування нулів і полюсів системної функції на z-площині. Побудувати графік АЧХ фільтра, зобразити структурну схему фільтра, з'ясувати, чи стійкий даний фільтр. Побудувати початкову частину імпульсної характеристики фільтра (не менш 30 відліків).

Знайдемо системну функцію фільтра:
Знайдемо нулі і полюси системної функції:


Нулі:  


 


ПолюсаОтже корені комплексні:Розташування нулів та полюсів системної функції на z-площині (рис. 2.1):


 

рис. 2.1


По даному графіку можна зробити висновок, що наш фільтр стійкий, оскільки його полюси лежать в межах кола одиничного радіуса.

Знайдемо імпульсну характеристику:Кінцевий результат:Визначимо початкову частину імпульсної характеристики фільтра (30 відліків) (таблиця 2.1. і рис. 2.2):


таблиця 2.1.

n

h(n)

n

h(n)

n

h(n)

0

0,12

10

-0,33

20

-0,05

1

-1,46

11

0,13

21

0,04

2

1,96

12

0,04

22

-0,02

3

-1,78

13

-0,13

23

0,08

4

1,20

14

0,16

24

0,05

5

-0,50

15

-0,14

25

-0,01

6

-0,08

16

0,09

26

0,01

7

0,44

17

-0,03

27

-0,01

8

-0,57

18

-0,01

28

0,06

9

0,5

19

0,04

29

-0,02


 30                                         -0,02

рис. 2.2Знайдемо частотну характеристику:
Побудуємо графік АЧХ фільтра (рис. 2.3):


рис. 2.3


Структурна схема фільтра (рис. 2.4):


рис. 2.4
2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.