Рефераты. Податкове стимулювання підприємства і зарубіжний досвід

Податкове стимулювання підприємства і зарубіжний досвід

- 3 -

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет ім.І.Франка

Інститут післядипломної освіти

Фінансово-економічний факультет

КУРСОВА РОБОТА

з навчальної дисципліни „Податки і оподаткування”

на тему: „Податкове стимулювання підприємства і зарубіжний досвід”

Слухачки групи ФЕФ - 41

Львів 2005

ЗМІСТ

стор.

Вступ 4

1. Податкове планування на підприємстві

1.1 Методи податкового планування 6

1.2 Застосування на підприємстві податкового планування 7

1.3 Спрощена система оподаткування 8

1.4 Принципи ефективності податкової політики 11

2. Податкове стимулювання підприємства

2.1 Фонди фінансової підтримки підприємництва в Україні 12

2.2 Податкове стимулювання підприємств у Російській Федерації 13

2.3 Підтримка середніх підприємств з боку міжнародних фінансових організацій 14

3. Податкове стимулювання інвестиційної діяльності

3.1 Форми стимулювання інвестиційного процесу 19

3.2 Показники ефективності проекту 20

4. Спеціальні економічні зони

4.1 Спеціальна економічна зона "Донецьк" 23

4.2 Спеціальна економічна зона "Азов" 24

4.3Спеціальна економічна зона "Закарпаття" 26

4.4 Спеціальна економічна зона "Інтерпорт Ковель"

27

4.5 Спеціальна економічна зона "Миколаїв" 28

4.6 Спеціальна (вільна) економічна зона "Порто-Франко "" 30

4.7 Спеціальна економічна зона "Порт Крим 31

4.8 Спеціальна економічна зона "Славутич" 33

4.9 Спеціальна економічна зона "Курортополіс Трускавець 34

4.10 Спеціальна економічна зона "Яворів" 36

4.11 Спеціальна економічна зона "Рені" 37

Висновки 39

Список використаних джерел

ВСТУП

Система оподаткування підприємств є важливим регулятором економіки держави, і може стимулювати виробництво і науково - технічний прогрес, обмежувати зростання та інфляцію. Але, водночас, вона стримує інвестиції, скорочує споживання, уповільнює процеси заощаджень та нагромадження. В сучасних умовах господарювання податки суттєвим фактором впливу на фінансове - господарську діяльність підприємств. Тому забезпечити нормальне функціонування підприємницьких структур у нестабільному соціальне - економічному середовищі, та якісне управління фінансовими ресурсами керівники та бухгалтери можуть лише при наявності розробленої ними концепції управління податками.

Ефективна податкова політика підприємства здатна суттєво сприяти удосконаленню методів господарювання, підвищенню рентабельності виробництва, зміцненню комерційного розрахунку як основи стійкого фінансового стану і стабільної роботи підприємства та виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком, контрагентами.

Податкова політика підприємства враховує, в першу чергу, особливості його діяльності та динаміку розвитку. Саме тому важливо розуміти, яким чином кожен податок впливає на показники фінансового стану підприємства, тобто досконально володіти об'єктивним аналізом податків.

Розділ1. ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Основними показниками фінансово - господарської діяльності, на які впливають податки є:

- собівартість продукції;

- прибуток від реалізації товарів (робіт, послуг);

- прибуток підприємства;

- обсяг реалізації;

- виручка від реалізації;

- платоспроможність підприємства;

- фінансова стійкість підприємства;

- іммобілізація оборотних коштів;

- прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства;

- залишки нереалізованої продукції;

- чистий прибуток;

- обсяг залучених кредитів;

- використання прибутку.

Прогнозування податкових відрахувань на мікро рівні передбачене при складанні бізнес плану підприємства. Слід зауважити, що невірний або недостатній облік податкового стану може призвести не лише до несприятливих фінансових наслідків, але й навіть викликати банкрутство підприємства. В той же час застосування на підприємстві податкового планування може забезпечити не тільки збереження капіталу підприємства, але й можливість фінансування і розширення діяльності, нових інвестицій.

Можливість і необхідність податкового планування закладені в самому податковому законодавстві. Діюче українське законодавство містить в собі різні податкові режими для різних ситуацій (наприклад, при торгівлі на ринку - один механізм оподаткування, а при торгівлі в магазині він дещо інший) припускає різні методи для визначення податкової бази і пропонує платникам різні податкові пільги.

1.1 Методи податкового планування Методами податкового планування є поточний фінансовий контроль, попередня податкова експертиза, порівняльний аналіз.

Поточний фінансовий контроль (короткострокове оперативне податкове планування передбачає контроль за податковими платежами при періодичному складанні прогнозів, зміст спостереження проводиться у відповідності з прогнозами реальних платежів податків за ті ж періоди).

У випадку суттєвих розбіжностей між прогнозами і реальними платежами з'ясовуються причини розбіжностей і розробляються пропозиції щодо їх усунення. Базою при застосуванні методу виступають нормативні податкові документи, обговорення даних питань податковою інспекцією, придбана література по податках.

Попередня податкова експертиза (середньострокове перспективне податкове планування передбачає експертизу нових проектів і найважливіших управлінських рішень). Цей метод передбачає вже в наявності на підприємстві ґрунтовної інформаційно - аналітичної бази по податках: не лише текстів нормативних документів, але й коментарів до них провідних юристів, бухгалтерів, аудиторів, матеріалів державних органів, рішень судів за податковими спорами, матеріалів по податках з періодики, проектів податкового законодавства.

Порівняльний аналіз (довгострокове стратегічне податкове планування) передбачає аналіз нових проектів діяльності підприємства в цілому. У відповідності з цим методом проводиться порівняння різних варіантів діяльності підприємства з метою визначення їх податкової ефективності: на короткий період діяльності (при постійних значеннях податкових ставок) і на тривалі періоди (при різних варіантах очікуваних змін у законодавстві та ставках).

1.2 Застосування на підприємстві податкового планування

При здійсненні податкового планування потрібно усвідомлювати, що використання сприятливих податкових режимів вимагатиме від платника податків у багатьох випадках зміни форми і навіть змісту його діяльності. В першу чергу, такі зміни стосуються тих ознак, на які орієнтується податкове законодавство при визначенні податкових зобов'язань юридичних і фізичних осіб:

1) об'єкта оподаткування (заміна (зміна) об'єкта оподаткування, або перенесення терміну виникнення податкових зобов'язань);

2) суб'єкта оподаткування (заміна самого платника податків);

3) податкової юрисдикції (перехід з однієї на іншу);

4) різноманітні пільги.

Першоосновою при застосуванні на підприємстві податкового планування, звичайно, є досконале знання і належне розуміння податкового законодавства. Крім того, найбільшу ефективність забезпечує послідовне та узгоджене використання різних методів податкового планування, які мають враховувати особливості діяльності підприємства і можуть бути розроблені тільки для кожного окремого платника податків.

Страницы: 1, 2, 3, 42012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.