Рефераты. Напрямки оптимізації системи правового регулювання оподаткування операцій на ринку цінних паперів

Напрямки оптимізації системи правового регулювання оподаткування операцій на ринку цінних паперів

31

НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.

ПЛАН

  • Вступ 3
  • 1. Міжнародний досвід оподаткування операцій на ринку цінних паперів 4
  • 2. Проблемні питання оподаткування операцій на ринку цінних паперів України 11
  • 3. Шляхи вдосконалення українського законодавства в сфери оподаткування операцій на ринку цінних паперів 17
  • Висновок 29
  • Список використаної літератури 32

Вступ

Проблема захисту прав інвесторів є найголовнішою на фондовому ринку України. Конфлікти в акціонерних товариствах, обумовлені недосконалістю законодавства та хибною практикою корпоративного управління, обумовлюють недовіру інвесторів до основних фінансових інструментів фондового ринку. Як показують судові спори, найчастіше конфлікти виникають із приводу загальних зборів АТ. У судах оскаржуються питання скликання зборів, визначення кворуму, легітимність прийняття рішень, делегування повноважень, затвердження установчих документів, формування органів управління АТ. Слідом йдуть конфлікти, що стосуються господарської діяльності акціонерних товариств, а саме: виплати дивідендів, проведення додаткових випусків акцій, створення дочірніх підприємств, реорганізації товариства, здійснення операцій по розпорядженню значними активами АТ, несплати послуг реєстроутримувача як засобу уникнення зобов'язань перед акціонерами. Поряд із цим значна кількість судових спорів стосується питань переходу прав власності: продажу акцій закритого акціонерного товариства та реалізації прав за цінними паперами. Також потребує реформування система оподаткування отриманого прибутку за цінними паперами, адже це є основним стимулом для розвитку інвестиційної діяльності в Україні

1. Міжнародний досвід оподаткування операцій на ринку цінних паперів

Найважливіша частина політики розвитку ринку цінних паперів - податкова компоненту. Світовий досвід свідчить: ринки цінних, як джерело інвестицій, завжди і скрізь мають величезні податкові пільги. В умовах кризи, дефіциту інвестицій і високих ризиків створення сильних податкових стимулів, які компенсують ці ризики, є одним з найсильніших інструментів мотивації населення до вкладення заощаджень - в українські акції і облігації.

Податкові стимули важливі і для інвесторів - юридичних осіб (підприємства під впливом податкового тягаря занижують штучно прибутковість, відмовляються демонструвати фінансові накопичення, які могли б вкладати у власний розвиток або в капітали інших підприємств).

Неможливо уникнути довгих важких таблиць, які показують величезну різноманітність форм податкових стимулів інвестицій в цінні папери і, зі всією очевидністю свідчать про те, що в українській практиці ще і не приступали до дійсного податкового стимулювання інвестицій.

В таблиці 1 наведено аналітичний матеріал щодо оподаткування та податкового стимулювання операцій з цінними паперам в різних країнах світу.

Таблиця 1

Аналіз світового досвіду стимулювання інвестицій в цінні папери** Таблиця складена автором

Методи стимулювання інвестицій в акції

Країни, в яких застосовуються

Юридичні особи - резиденти

Повне безумовне звільнення дивідендів, отриманих від інших осіб - резидентів від податку на прибуток*

Австралія, Австрія, Великобританія, Норвегія, Аргентина, Бразилія, Венесуела, Гонконг, Греція, Індія, Індонезія, Мексика, Чилі, ПАР

По дивідендах, отриманих від резидентів - звільнення дивідендів від податку на прибуток за умови, що платник податків володів не менше, ніж певною часткою або сумою капіталу емітента, і не менше, ніж протягом встановленого періоду часу

Данія, Люксембург, Нідерланди, Швейцарія, Швеція, Японія

Португалія, Тайвань, Польща (звільнення від даного податку при умові, якщо дивіденди реінвестуються в розвиток підприємства)

Повне безумовне звільнення позитивних курсових різниць по цінних паперах від податку на прибуток

Бельгія, Малайзія, Мексика, Панама, Сінгапур, Тайвань

Звільнення позитивних курсових різниць від податку на прибуток за умови, що платник податків володів не менше, ніж певною часткою або сумою капіталу емітента, і (або) не менше, ніж протягом встановленого періоду часу

Австрія, Данія, Люксембург, Нідерланди, Швейцарія, Гонконг, Панама, ПАР (Панама - тільки по акціях, які пройшли лістинг, ПАР- при умові, якщо суми від продажу акцій залишаться в обороті підприємства)

Знижені ставки податку на прибуток при обкладенні позитивних курсових різниць (або заміна податку на прибуток іншим податком по зниженій ставці)

Канада, Франція (роздільне оподаткування по короткострокових і довгострокових інвестиціях), Іспанія

Бразилія, Венесуела, Греція, Індія, Індонезія (по акціях, що пройшли лістинг і що обертаються на фондовій біржі).

Юридичні особи - нерезиденти

Звільнення дивідендів, отриманих від резидентів, від податку на прибуток

Понижені ставки оподаткування дивідендів, отриманих від резидентів, по податку на прибуток

Аргентина, Гонконг

Франція (якщо дивіденди реінвестуються в економіку Франції)

Звільнення позитивних курсових різниць по цінних паперах від податку на прибуток

Понижені ставки оподаткування позитивних курсових різниць по цінних паперах

Аргентина, Австрія (якщо нерезиденту належить не менше 10% акціонерний капітал протягом 5 років), Гонконг,

Греція, Індія (якщо нерезиденту належали акції протягом не менше 3 років)

Фізичні особи - резиденти

Повне безумовне звільнення дивідендів, отриманих від юридичних осіб, від прибуткового податку

Аргентина (тільки по дивідендах, отриманих від резидентів), Бразилія, Венесуела, Мексика

Знижені ставки прибуткового податку при обкладенні дивідендів (або заміна прибуткового податку іншим податком по зниженій ставці)

Надання податкових кредитів по прибутковому податку, виплачуваному з дивідендів

Данія, Норвегія, Швеція, Канада

Панама, Польща, ПАР, Тайвань

Повне звільнення позитивних курсових різниць від прибуткового податку за певних умов

Нідерланди (якщо акції продаються як портфельні інвестиції і операції з ними не відноситься до продажу бізнесу)

Греція (по акціях, що пройшли лістинг), Панама (по акціях, що пройшли лістинг), Туреччина (в межах встановленого грошового ліміту), ПАР (якщо продаються довгострокові інвестиції і операція носить капітальний характер)

Знижені ставки прибуткового податку при обкладенні позитивних курсових різниць (або заміна прибуткового податку іншим податком по зниженій ставці)

Німеччина, Швеція, Японія, Канада (у тому числі додаткове стимулювання вкладень в акції малого бізнесу),

Бразилія, Португалія.

Знижені ставки прибуткового податку за умови, що платник податків володів не менше, ніж певною часткою або сумою капіталу емітента, і (або) не менше, ніж протягом встановленого періоду часу

Знижені (при дотриманні певних умов) ставки прибуткового податку при обкладенні позитивних курсових різниць

Австрія

Греція (якщо акції не мають лістингу на фондовій біржі), Нідерланди (якщо акції продаються не як портфельні інвестиції, а як продаж бізнесу)

Повний або частковий залік негативних курсових різниць в зменшення доходів (або позитивних курсових різниць) при обкладенні прибутковим податком

Канада, Швеція

Виключення з оподатковуваної бази по прибутковому податку сум інвестицій (або доходів від продажу) в певні (бажані) акції і частки пайових фундацій при їх первинному розміщенні

Виключення з оподатковуваної бази доходів від продажу акцій, якщо вони знаходилися у власності зверх певного терміну

Індія, Мексика, Чилі

Чехія

Податкові пільги фізичним особам під спеціальні інвестиційні плани

Великобританія

Введення “акцій, що дають податкові переваги”, призначених для випуску в пріоритетних для держави цілях;

Вирахування з дивідендів відсотків по кредиту, узятому для придбання акцій

Бельгія

Японія

Аналіз, приведений вище, приводить до необхідності спроби зміни української податкової практики, що склалася на фондовому ринку, до постановки питання про використовування міжнародного досвіду в цій області для стимулювання внутрішніх інвесторів для вкладення засобів в українські корпоративні цінні папери.

Відповідно, необхідно розглянути можливості використовування в українській практиці наступних методів податкового стимулювання інвестицій в акції, не вживаних, як правило, в Україні:

Страницы: 1, 2, 3, 42012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.