Рефераты. Методика оцінки кредитоспроможності позичальників

Методика оцінки кредитоспроможності позичальників

Міністерство освіти і науки України

Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова

кафедра фінансів

„Затверджую”

Завідуючий кафедрою

________________Рогов Г.К.

«___» _____________200__ р.

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему:

“методика оцінки кредитоспроможності позичальників”

Робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

за спеціальністю 7.050104 „Фінанси”

за кваліфікацією „спеціаліст з фінансів”

Науковий керівник Рогов Г.К.

Здобувач-студент Костирко Г.М.

Миколаїв - 2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
ІМЕНІ АДМ. МАКАРОВА
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Завідуючий кафедрою фінансів
Рогов Г.К.__________________
„___”________________200_р.

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ

Студент_____гр.___________________________________________________

Тема роботи __________________________________________________________________

Початкові данні по роботі __________________________________________________________________

Перелік питань, що належать до розробки __________________________________________________________________

Перелік графічного матеріалу __________________________________________________________________

Розділ “Охорона праці та екологія” __________________________________________________________________

Консультант _______________________________/_________________________________/

(підпис) (ПІБ)

Дата видачі завдання Дата представлення проекту на кафедру

«_____»_________200_ р. «_____»__________200_ р.

Науковий керівник

_______________________________/_________________________________/

(підпис) (ПІБ)

Студент

_______________________________/_________________________________/

(підпис) (ПІБ)

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………… …………...
1. Сутність і методи оцінки кредитоспроможності позичальника…………………
1.1. Порівняльний аналіз визначення кредитоспроможності підприємства-позичальника…………………………………………………………………..
1.2. Кредитоспроможність позичальника, як економічне явище……………....
1.3. Методи оцінки кредитоспроможності позичальника……………………...
2. Аналіз методичного апарату ПриватБанку за оцінкою
кредитоспроможності позичальника………………………………………….
2.1. Приватбанк - лідер банківського ринку України…………………………….
2.2. Методика оцінки кредитоспроможності позичальника,
використовувана ПриватБанком…………………………………………….
2.3. Аналіз фінансового стану позичальників ……………………………………... 2.4. Аналіз кредитних ризиків……………………………………….……………….
3.Вдосконалення методики оцінки кредитоспроможності
3.1.Вдосконалення кредитної політики банків України
3.2.Рекомендації щодо покращення Методики оцінки
кредитоспроможності ПриватБанку
3.3.Вдосконалення роботи з проблемними кредитами
3.4.Світовий досвід в мікрокредитуванні
4.Охорона праці
4.1.Аналіз небезпечних та шкідливих факторів, характерних для
відділення “Міське” МРУ ПриватБанку
4.2.Розробка заходів по забезпеченню сприятливих умов роботи
4.3.Розрахунок системи штучного освітлення
5.Охорона навколишнього середовища
5.1.Загальні положення про всі забруднюючі речовини, які виділяються
відділенням “Міське” МРУ ПриватБанк
5.2.Розрахунок збору за забруднення навколишнього середовища
Висновки……………………………………………………………….
Список використаної літератури…………………………………….. Додатки…………………………………………………………………

ВСТУП

Зміни, що відбуваються в економіці України, припускають істотні зміни у взаємовідносинах між комерційними банками і суб'єктами господарювання. Висока ризикована банківської діяльності головним чином пов'язана з умовами і результатами діяльності його клієнтів.

Аналіз структури активів банківської системи України свідчить про те, що більш третини з них доводиться на кредитний портфель. Кредитні операції банку є ведучими серед інших як по прибутковості, так і по масштабності розміщення засобів.

У нинішніх умовах господарювання, українські комерційні банки вимушені працювати в надзвичайних обставинах. Вони опинилися в центрі багатьох суперечливих, кризових і важко прогнозованих процесів, що відбуваються в економіці, політиці і соціальній сфері.

Початковим моментом в оцінці можливостей потенційного клієнта, охочого одержати кредит, є визначення банком можливості позичальника повернути основну суму кредиту в обумовлений час і сплатити відсотки за користування ним.

Один з основних способів уникнення неповернення позики є ретельний і кваліфікований відбір потенційних позичальників. Головним засобом такого відбору є економічний аналіз діяльності клієнта з позиції його кредитоспроможності. Під кредитоспроможністю розуміється такий фінансовий стан підприємства - позичальника, яке дає упевненість в ефективному використовуванні позикових засобів, здатності і готовності позичальника повернути кредит відповідно до умов кредитної угоди.

Існує безліч методик оцінки якості позичальників - методик аналізу фінансового положення клієнта і його надійності з погляду своєчасного погашення кредиту. Вживані в даний час і рекомендовані способи оцінки кредитоспроможності позичальника спираються, головним чином, на аналіз його діяльності в попередньому періоді і орієнтовані, в основному, на рішенні розрахункових задач. При всьому значенні таких оцінок, вони не можуть вичерпно характеризувати кредитоспроможність потенційного позичальника в прогнозі.

Економічний аналіз діяльності клієнта повинен здійснюватися банком постійно, починаючи з першого етапу - підготовки до укладення договору на обслуговування клієнта. Особливо глибоким повинен бути економічний аналіз при укладенні кредитних договорів. Це дозволить запобігти невиправданим з погляду грошового обігу і народного господарства кредитним вкладенням, їх структурним зрушенням, забезпечити своєчасне і повне повернення позик, що має важливе значення для підвищення ефективності використовування матеріальних і грошових ресурсів.

Мета даної курсової роботи - розкриття поняття кредитоспроможність, розгляд методик оцінки якості потенційних позичальників, вживані комерційним банками в процесі кредитного аналізу. В ході аналізу виявити переваги і недоліки, властиві оцінці якості позичальників, що проводиться по цих методиках. Також розробка пропозицій по удосконаленню процесу оцінки і відбору потенційних позичальників для підвищення ефективності кредитних операцій комерційних банків і підвищення, тим самим, якості портфеля банківських позик.

Виходячи з мети даної роботи основними її задачами є наступні:

- вибір найбільш оптимальної і ефективної методики оцінки кредитоспроможності позичальника;

- виробити глибокий аналіз одержаних матеріалів, а також на його основі сформулювати висновок і рекомендації по удосконаленню процесу оцінки кредитоспроможності позичальника;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 202012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.