Рефераты. Отчеты по практике в Коммерческом банке

Отчеты по практике в Коммерческом банке

“Погоджено”

“Затверджую”

Керівник практики

Керівник бази практики

від університету

___________________

Медвідь Л.А.

“ “ ___________ 199 р.

“ “_____________199 р.

Календарний план

педагогічної практики

студентки 4-го курсу

фінансово - економічного факультету

КДНУ

спец. 0104 групи № 7

Тішакової Аліни Олегівни

на період з 8 грудня по 22 грудня 1997

року.

| Розділ програм | Форма | Термін |

| |звітності |виконання |

|1. Загальна | письмовий | |

|характеристика |звіт |11.12.97р. |

|бази практики | | |

|2. Індивідуальна | звіт | |

|характеристика учня |дослідження |22.12.97р. |

| |(письмово) | |

|3. Відвідування | аналіз | |

|занять |занять |8.12.97р. |

|перше заняття |(письмово) |11.12.97р. |

|друге заняття | | |

|4. Проведення занять | конспект | |

|перше заняття |лекцій |15.12.97р. |

|друге заняття |усно |18.12.97р. |

|трете заняття |усно |22.12.97р. |

| |усно | |

|5. Підготовка | | |

|письмового |письмова |11.12.97р. |

|звіту та матеріалів до| | |

| | | |

|нього | | |

|6. Складання | усно | |

|диференційованого | |22.12.97р. |

|заліку | | |

Студент - практикант ________________

______________________

(підпис)

(дата)

Загальна характеристика бази практики.

Мною була проведена практика в Черкаській середній школі № 29

Черкаської області з 8.12. 97р. по 22.12.97р.

В школі навчається 1500 чоловік і працює 40 вчителів. В

кожному класі навчається, в середньому, 25 - 30 чоловік. Школа має чотири

поверхи.

Кабінети в школі розділені по предметному признаку, т.б. кабінети

фізики, хімії, математики і т.д. Кожен з кабінетів має необхідне обладнання

в залежності від спеціалізації, різною апаратурою, методичною літературою

та засобами наочності.

Для проведення занять по труду в школі є спеціальна столярно-механічна

майстерня, а також майстерня -кухня і швейна майстерня для проведення

занять по труду у дівчат.

Заняття по фізичній культурі проводяться у спортивному залі, який

знаходиться на першому поверсі школи. Тут після занять працюють спортивні

секції по футболу, баскетболу, волейболу та спортивної аеробіки.

Для забезпечення учнів та вчителів необхідною літературою на третьому

поверсі школи працює бібліотека.

Так як навчання в школі займає багато часу і діти можуть зголодніти, то

в школі є їдальня де учні можуть пообідати під час великої перерви. Їдальня

знаходиться на першому поверсі.

В школі також працює гардероб, де діти можуть залишати верхній одяг.

В післяурочний час в школі працюють кружки та секції різних напрямків:

музикальні, літературні, спортивні і т. п., керівниками яких є штатні

вчителі.

Для покращення рівня викладання в школі проводяться “відкриті уроки”,

які відвідуються колегами-вчителями. Надається оцінка проведенному заняттю,

відмічаються положительні та негативні моменти, надаються рекомендації що

до покращення методики викладання. Педагогічний колектив школи постійно

виілює новаторські ідеї в області форм навчання: читання факультативів та

спецкурсів по додатковим дисциплінам і т.д., серед учнів, кожний рік,

проводяться олімпіади та конкурси.

У зв”язку з тим, що зараз багато уваги приділяється економіці та

економічним наукам, два роки тому в школі була введена нова дисципліна “

Основи економіки”.

На мою думку, в школі створена хороша база для навчання дітей і для

формування їх, як особистостей.

Загальна характеристика відвіданих занять.

“Основи економіки” викладається в 10-11 класах двічи на тиждень: у

понеділок та четверг.

Перед тим, як спробувати себе в ролі вчителя, я відвідала два заняття з

дисципліни “Основи економіки” в 11-А класі (в класі навчається 27 учнів),

де вчитель Чепурна Наталія Миколаївна пояснювала учням тему “Грошові

розрахунки”. На цьому занятті вчитель виклала в формі лекції два питання:

1. Сутність грошових розрахунків в організації роботи підприємств.

2. Розрахункові рахунки та порядок їх відкриття в установах банку.

Протягом уроку у дітей виникало багато цікавих запитань стосовно теми і

вчитель дуже зрозуміло пояснювала їх. В кінці уроку Наталія Миколаївна

задала учням домашне завдання: учням потрібно було більш детально

ознайомитись з матеріалом лекції.

На другому уроці, в четверг 11 грудня, в класі було присутньо 25 чоловік,

два відсутні по хворобі.

Першу половину уроку вчитель опитувала учнів по викладеному в лекції

матеріалу, а другу половину вона пояснювала питання стосовно основних умов

організації безготівкових розрахунків та основних форм рахунків. В кінці

уроку вчитель задала домашне завдання, а саме розібрати форми безготівкових

розрахунків та вказала список літератури, якою необхідно користуватись.

На відвіданих мною заняттях мене дуже вразило те, як вчитель знаходить

спільну мову з учнями, як вміє їх зацікавити темою, яку вона викладає. На

занятті діти не просто присутні, вони з зацікавленістю працюють разом з

викладачем. Про це свідчать всі запитання, які виникали у дітей і дискусії

по деяким питанням.

Мені дуже сподобалось, що діти мають свою власну думку по деяким питанням

і навіть якщо вона розходиться з думкою вчителя не бояться її висказувати.

Така повільна форма навчання, де кожен учень може висказати свою власну

думку, послухати думки своїх однокласників, найбільш приємлима у 10 -11

класах, тому що діти цього віку, а саме 15-16 років, не люблять ніяких

стандартів і вчитель дуже розумно підійшов до цього питання.

Підготовка до проведення уроку. Описання проведених мною занять.

Перше заняття:

Структура заняття:

1. Організаційний момент- 3 хвилин.

2. Повідомлення теми заняття. - 3 хв.

3. Викладення матеріалу- 30 хв.

4. Відповіді на запитання- 4 хв.

5. Домашне завдання - 5 хв.

На своєму першому занятті, яке мені довелось провести, я виклала у вигляді

лекції тему “Кредитування підприємств та забезпечення кредитів”. Моя лекція

охоплювала три питання, які я виділила в цій темі: 1.Економічна

необхідність використання кредитів підприємствами в нових умовах

господарювання.

2.Об”єкти кредитування.

3. Принципи кредитування підприємств.

Мета моєї теми: З ясувати суть кредитування підприємств, визначити і

зрозуміти економічну необхідність кредитування підприємств. Засвоїти

призначення і практичне використання кредитів підприємствами. Ознайомитися

із засобами та можливостями забезпечення кредитів підприємствами.

Завдання:

- на підставі викладеної лекції розкрити питання, які стосуються

економічної

необхідності кредиту для підприємств, об єктів кредитування, принципів

кредитування підприємств, необхідності самого кредитування, здатності

підприемств забезпечувати кредити.

- на базі вивченого та закріпленого матеріалу провести контрольну роботу.

- запропонувати власні концепції по приводу кредитування та засобів

забезпечення кредитів.

Економічна необхідність використання кредитів.

Лекція. Кредит - економічна категорія, при допомозі якої акумулюються

тимчасово вільні кошти бюджету підприємств і населення, а потім надаються

тим же структурам і населенню на кредитній основі.

Кредит - це категорія товарного виробництва. Він з”явився разом з появою

товару і грошей.

Кредит - це продукт виробництва. В сучасній економіці необхідність

кредиту визначається існуванням виробництва, ринку та грошей. Рівень

розвитку виробництва дозволяє одному суб”єкту економіки нагромаджувати

вартості більше, ніж йому необхідно та давати гроші у борг.

У кожного суб”єкта економічних відносин є своя специфіка, характер

обороту коштів. Необхідність кредиту для кожного окремого суб”єкта

визначається загальними умовами і рядом особливостей, що притаманні цьому

суб”єкту. Так у галузях, на які впливають сезонні фактори, потреба в

додаткових коштах визначається такими факторами, наприклад:

сільськогосподарські підприємства, селянські господарства мають підвищену

потребу в коштах у період проведення весняних польових робіт у зв”язку із

затратами по придбанню пального, запасних частин тощо. Ця підвищена потреба

задовольняється за допомогою кредиту. У осінній період, коли йде збір

Страницы: 1, 2, 32012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.